HCL 115/25.07.2019 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului public al comunei Bratca a suprafeței de 16627 mp teren din imobilul cu nr.top.942 Valea Crișului, a suprafeței de 3021 mp teren din imobilul cu nr.top.184 Valea Crișului, a suprafeței de 17199 mp teren din imobilul cu nr.top.88 Valea Crișului, a suprafeței de 12732 mp teren din imobilul cu nr.top.462 Valea Crișului, a suprafeței de 5582 mp teren din imobilul cu nr.top.1023 Bratca, a suprafeței de 2151 mp teren din imobilul cu nr.top.1027 Bratca, a suprafeței de 15779 mp teren din imobilul cu nr.top.182 Bratca şi formarea unor numere cadastrale pentru imobilele cu nr.top.942, 184, 88, 462 Valea Crișului și nr.top.1023, 1027, 182 Bratca.

Mai multe informații