HCL 172/2019 privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru vânzarea suprafeței de 325 mp teren de sub nr.cadastral 54894 înscris în coala C.F nr.54894 Bratca, aflat în proprietatea privată a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca, a Raportului de evaluare, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire cu privire la instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Mai multe informații

HCL 159/2019 privind aprobarea organizării de către Ocolul Silvic Brătcuţa R.A Bratca a licitaţiei în plic închis pentru vânzarea de buștean gater, modificarea prețului de vânzare pentru lemn din produse accidentale I și II, vânzare lemn din produse accidentale I și II, modificarea prețului de vânzare pentru buștean gater, din pădurea proprietate a comunei Bratca și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.

Mai multe informații