HCL 174/2019 pentru modificarea contractului de administrare nr.3160 din 23.10.2017 încheiat între UAT Comuna Bratca și Centrul de Sănătate Multifuncțional Bratca, pentru darea în administrare a imobilului reprezentând ”Clădire interne în suprafaţă de 700 mp”, construcţie aflată în domeniului public al comunei Bratca.