PROIECTE ÎN DERULARE

ACTUALIZARE STADIU INVESTITII 2019

1. ,,Imbunatatire infrastructura de apa si apa uzata in localitatile Bratca si Beznea, comuna Bratca, judetul Bihor” – in executie
2. ,,Alimentare cu apa potabila a localitatii Ponoara, comuna Bratca, judetul Bihor” – in executie
3. ,,Extindere retea de alimentare cu apa potabila in localitatea Damis, comuna Bratca, judetul Bihor” – in executie
4. ,,Alimentare cu apa potabila a localitatii Lorau, comuna Bratca, judetul Bihor” – in executie
5. ,,Extindere retea de apa potabila in catunul Secatura, localitatea Bratca, comuna Bratca, judetul Bihor” – faza proiectare
6. ,,Reabilitare si modernizare Gradinita in localitatea Bratca, comuna Bratca, judetul Bihor”- finalizata
7. ,,Modernizare si dotare Camin cultural in localitatea Bratca, comuna Bratca, judetul Bihor” – in executie
8. ,,Modernizare drum comunal DC 174, km 0+000 – km 7+800 si modernizare strada in localitatea Lorau, comuna Bratca, judetul Bihor” – in executie
9. ,,Modernizare drumuri si strazi in comuna Bratca, judetul Bihor” – in executie
10. ,,Consolidare si reabilitare strada Cabesti, localitatea Beznea, comuna Bratca, judetul Bihor” – finalizata

 INVESTITII FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE
INVESTITII FINANTATE DE LA BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA PNDL 2
INVESTITII FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL
INVESTITII FINANTATE DE LA BUGETUL CONSILIULUI JUDETEAN BIHOR