Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca

Modernizare și Dotare Cămin Cultural Bratca

,,Modernizare si Dotare Camin Cultural Bratca” este o investitie finantata din fonduri europene in valoare de 1.784.098,31 lei + TVA, din care:
1.486.901,94 lei – valoare eligibila (fonduri europene)
297.196,37 lei – valoare neeligibila (fonduri de la bugetul local)
Contract de finantare nr. C0760CM00031560500133/15.12.2016
Termen de finalizare a lucrarilor: 04.06.2019