HCL 115/25.07.2019 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului public al comunei Bratca a suprafeței de 16627 mp teren din imobilul cu nr.top.942 Valea Crișului, a suprafeței de 3021 mp teren din imobilul cu nr.top.184 Valea Crișului, a suprafeței de 17199 mp teren din imobilul cu nr.top.88 Valea Crișului, a suprafeței de 12732 mp teren din imobilul cu nr.top.462 Valea Crișului, a suprafeței de 5582 mp teren din imobilul cu nr.top.1023 Bratca, a suprafeței de 2151 mp teren din imobilul cu nr.top.1027 Bratca, a suprafeței de 15779 mp teren din imobilul cu nr.top.182 Bratca şi formarea unor numere cadastrale pentru imobilele cu nr.top.942, 184, 88, 462 Valea Crișului și nr.top.1023, 1027, 182 Bratca.

Mai multe informații

HCL 110/25.07.2019 Pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligatii fiscal restante, datorate bugetului local al Comunei Bratca, a majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare de contribuabilii persoane fizice şi juridice, precum și de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice.

Mai multe informații

HCL 103/28.06.2019 Privind aprobarea proiectelor evaluate de comisia de evaluare şi selecţionare, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al comunei Bratca pe anul 2019, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.133/26.10.2015.

Mai multe informații

HCL 103 Privind aprobarea proiectelor evaluate de comisia de evaluare şi selecţionare, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al comunei Bratca pe anul 2019, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.133/26.10.2015.

Mai multe informații