HCL nr.9/2020 pentru aprobarea referatului privind necesitatea și oportunitatea investiției, a notei de fundamentare privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici din devizul general pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de apă potabilă în Cătunul Secătură, Localitatea Bratca, Comuna Bratca, Județul Bihor”, în vederea includerii în Programul de investiții pentru anul 2020.

Mai multe informații

HCL 172/2019 privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru vânzarea suprafeței de 325 mp teren de sub nr.cadastral 54894 înscris în coala C.F nr.54894 Bratca, aflat în proprietatea privată a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca, a Raportului de evaluare, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire cu privire la instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.

Mai multe informații