Fișiere atașate

Formulare secretariat-relaţii cu publicul

Formulare asistenţa socială

Formulare taxe şi impozite

Formulare stare civilă

 • Acte necesare pentru eliberarea sau actualizarea livretului de familie2
 • Documente necesare pentru înregistrarea nașterii copilului
 • Eliberarea adeverinței de înhumare sau incinerare când decesul unui cetățean român s-a produs în străinătate
 • Eliberarea adeverinței privind starea civilă în vederea încheierii căsătoriei în străninătate
 • Eliberarea certificatelor de stare civilă
 • Formular pentru obținerea alocației de stat pentru copii
 • Formular pentru obținerea alocației pentru nou născuți
 • Formular pentru obținerea indemnizației de naștere
 • Înregistrarea căsătoriei
 • Înregistrarea decesului
 • Înregistrarea nașterii
 • Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției
 • Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei
 • Înscrierea mențiunii de încuviințare purtare nume
 • Înscrierea mențiunii de tăgadă a paternității
 • Înscrierea recunoașterii de paternitate
 • Înscrierea schimbării numelui de familie sau al prenumelui

Formulare urbanism