Fișiere atașate

Formulare secretariat-relaţii cu publicul

Formulare asistenţa socială

Formulare taxe şi impozite

Formulare stare civilă

  • Acte necesare pentru eliberarea sau actualizarea livretului de familie2
  • Documente necesare pentru înregistrarea nașterii copilului
  • Eliberarea adeverinței de înhumare sau incinerare când decesul unui cetățean român s-a produs în străinătate
  • Eliberarea adeverinței privind starea civilă în vederea încheierii căsătoriei în străninătate
  • Eliberarea certificatelor de stare civilă
  • Formular pentru obținerea alocației de stat pentru copii
  • Formular pentru obținerea alocației pentru nou născuți
  • Formular pentru obținerea indemnizației de naștere
  • Înregistrarea căsătoriei
  • Înregistrarea decesului
  • Înregistrarea nașterii
  • Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției
  • Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei
  • Înscrierea mențiunii de încuviințare purtare nume
  • Înscrierea mențiunii de tăgadă a paternității
  • Înscrierea recunoașterii de paternitate
  • Înscrierea schimbării numelui de familie sau al prenumelui

Formulare urbanism