Conducerea Primăriei și Aparatul de Specialitate

Conducerea Primariei

Compartimentul Resurse Umane, Relații cu Publicul și Stare Civilă

Compartimentul Asistenta Sociala

Departamentul Urbanism

Compartimentul Achiziţii publice

Compartiment Fond Funciar

Compartimentul Protecția Mediului

Consilier Fonduri Europene