Conducerea Primăriei și Aparatul de Specialitate

Conducerea Primariei

PRIMAR
Sturz Ionuț Viorel
Viceprimar
Precup Nelu Dan
Secretar
Olar Sanda

Compartimentul Resurse Umane, Relații cu Publicul și Stare Civilă

Compartimentul Asistenta Sociala

Departamentul Mediu

Compartimentul Achiziţii publice

Compartiment Fond Funciar

Consilier Fonduri Europene

Turism

Bot Crina Florica