HCL 147/2019 privind modificarea contractului de lucrări nr.76/29.08.2018 încheiat între Comuna Bratca și S.C Avril S.R.L și actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții:”Extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Damiș, Comuna Bratca, Județul Bihor”.