HCL 171/2019 privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea efectuării unui schimb de teren între suprafaţa de 5602 mp de sub nr.cadastral 54824 înscris în C.F nr.54824 Bratca, proprietatea domeniului privat al Comunei Bratca şi suprafaţa de 2835 mp de sub nr.cadastral 54822 înscris în C.F nr.54822 Bratca proprietatea Asociației de pădurit și pășunat ”Poiana” Bratca.