HCL 173/2019 pentru modificarea contractului de administrare nr.864 din 26.03.2019 încheiat între UAT Comuna Bratca și Liceului Teoretic nr.1 Bratca, pentru darea în administrare a imobilelor în care îşi defăşoară activitatea unitățile de învățământ de pe raza Comunei Bratca, construcţii aflate în domeniului public al Comunei Bratca.