HCL 172/2019 privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru vânzarea suprafeței de 325 mp teren de sub nr.cadastral 54894 înscris în coala C.F nr.54894 Bratca, aflat în proprietatea privată a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca, a Raportului de evaluare, a Caietului de sarcini și a Documentației de atribuire cu privire la instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.