Privind aprobarea procedurii de acordare a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav în situația în care asistentul personal se află în concediu de odihnă și nu se poate asigura un înlocuitor, conform prevederilor art.37 alin.3) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.