Privind aprobarea modelului-cadru al contractului de administrare încheiat între Comuna Bratca și Centrul de Sănătate Multifuncțional Bratca cu privire la imobilul reprezentând ”Clădire pavilion II în suprafaţă de 445 mp”, construcţie aflată în domeniului public al comunei Bratca.