Pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor, a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale și a caietelor de sarcini pentru obiectivele de investiții ce se vor realiza în comuna Bratca în anul 2018, în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2018.