HCL 85 Privind folosirea clădirilor în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ Liceul Teoretic nr. 1 Bratca pentru proiectul cu titlul ,,EDU NORD-VEST’’ ce urmează a fi depus spre aprobare în cadrul apelului de proiecte ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc” la Fondul Român de Dezvoltare Socială.