HCL 115/25.07.2019 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului public al comunei Bratca a suprafeței de 16627 mp teren din imobilul cu nr.top.942 Valea Crișului, a suprafeței de 3021 mp teren din imobilul cu nr.top.184 Valea Crișului, a suprafeței de 17199 mp teren din imobilul cu nr.top.88 Valea Crișului, a suprafeței de 12732 mp teren din imobilul cu nr.top.462 Valea Crișului, a suprafeței de 5582 mp teren din imobilul cu nr.top.1023 Bratca, a suprafeței de 2151 mp teren din imobilul cu nr.top.1027 Bratca, a suprafeței de 15779 mp teren din imobilul cu nr.top.182 Bratca şi formarea unor numere cadastrale pentru imobilele cu nr.top.942, 184, 88, 462 Valea Crișului și nr.top.1023, 1027, 182 Bratca.