HCL 110/25.07.2019 Pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligatii fiscal restante, datorate bugetului local al Comunei Bratca, a majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare de contribuabilii persoane fizice şi juridice, precum și de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice.