HCL 108/25.07.2019 Privind modificarea contractului de lucrări nr.107/09.11.2018 încheiat între Primăria Comunei Bratca și S.C Capitalist Prod Com S.R.L și actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drumuri și străzi în Comuna Bratca, Județul Bihor”.