Proiecte de investiţii


Asfaltare drum Ponoară

PROIECT FIALIZAT PRIN MASURA 322 IN ANUL 2016

Centrul de informare turistica Bratca

Centrul de informare turistica Bratca este un obiectiv realizat cu finantare de la FEADR M.313 finalizat in anul 2016. Se doreste a fi o emblema a comunei Bratca atat arhitectural cat si in ceea ce priveste promovarea comunei.

Centrul pentru ingrijirea persoanelor varstnice Ponoara

PROIECT FINALIZAT  PRIN MASURA 322 IN ANUL 2016

Înapoi