Oportunități de investiții


Comuna Bratca prezintă o serie de avantaje şi facilităţi pentru derularea unor afaceri, cum ar fi:

 • Resurse umane, forţă de muncă calificată
 • Terenuri disponibile pentru privatizare
 • Acces la drumul naţional DN1
 • Acces la calea ferată
 • Reţea electrică extinsă
 • Comunicaţii moderne (telefonie fixă, mobilă, fibră optică, internet)


În agricultură

 • Există un potenţial ridicat pentru agricultura ecologică, şi agroturism.
 • Comuna Bratca are o suprafaţă agricolă de peste 7000 ha, din care suprafaţă arabilă peste 2800 ha.
 • Procesarea produselor animaliere ecologice (lapte, carne, ouă).
 • Creşterea animalelor domestice, este favorizată de prezenţa păşunilor şi fâneţelor de deal şi munte în suprafaţă de peste 3500 ha nepoluate, care permit obţinerea unor produse de calitate.
 • Pomicultura reprezintă de asemenea un sector important.

 

Procesarea resurselor naturale

 • Un potenţial deosebit îl reprezintă exploatarea şi procesarea lemnului, pădurile acoperind o suprafaţă de peste 5000 ha.
 • Există de asemenea şi o bogată ofertă de resurse minerale, roci de diverse compozitii, calcar, andezită, balast, nisip, argilă (cel mai bogat zăcământ din Europa), etc.
 • Flora oferă o diversitate de plante medicinale, fructe de pădure şi ciuperci valorificate prin centrele de colectare din zonă.


Agrement şi sport
Natura fiind foarte generoasă cu aceste locuri, oferă multiple posibilităţi prin diversitatea formelor de relief:

 • Agroturism
 • Pârtii de ski
 • Terenuri de golf
 • Vânătoare şi pescuit
 • Sporturi cu barca pe Crişul Repede

Echipa de fotbal Unirea Bratca afiliată la FRF, activează în divizia judeţeană, deţine o bază sportivă şi reprezintă o atracţie deosebită pentru tinerii comunei.

Înapoi