Infrastructura


Comuna Bratca beneficiază de o reţea de drumuri locale şi străzi în lungime de 116 km din care asfaltaţi 12 km. S-au mai asfaltat 22km, pe DJ 764D, strada Pieței 0,4km.

 

Este în fază de execuție asfaltarea a 7,7km pe DC 174 Bratca-Valea Crișului, P.Craiului, și s-au depus documentații de finanțare pe FEADR 322 pentru alți 11km de drumuri și străzi.


Deşi DN1 traversează comuna Bratca pe o lungime de 2km (pe teritoriul satelor Beznea şi Valea Crişului, în zona turistică numită „Piatra Craiului") în prezent nu există un drum modernizat care să facă legatura directă dintre centrul comunei şi drumul naţional, acestă legătură se realizează în prezent prin satele Borod şi Corniţel DJ764D.

 

Interesul comunei Bratca pentru o legătură directă cu DN1, este major, în principal datorită potenţialului turistic de această zonă, a legendelor legate de acest loc şi a scurtării distanţei faţă de centrul de comună, etc.

 

Utilităţi

 • Reţea energie electrică - extinsă la peste 50 km de reţea, modernizată şi automatizată.
 • Energie termică - nu există
 • Reţea apă potabilă - există în satul Bratca în sistem centralizat. În celelalte sate alimentarea cu apă potabilă se face din fântâni individuale sau prin captări şi aducţiuni particulare. Adâncimea puţurilor variază între 3 şi 25m.
 • Reţea canalizare menajeră - nu există
 • Reţea gaz metan - nu există
 • Căi acces - DJ764D, DJ 108 I, DC 174, DC175
 • Telefonie fixă - există
 • Telefonie mobilă - există 
 • Rețea internet - există
 • Televiziune prin cablu - există
 • Management integrat al deşeurilor menajere - nu există.

 

Sănătate
Centrul de Sănătate Bratca are în structura sa mai multe compartimente:

 • Medicină internă 20 paturi
 • Psihiatrie cronici 25 paturi
 • Cabinet de obstetrică - ginecologie
 • Laborator analize medicale
 • Radiologie
 • Farmacie
 • Ambulator de specialitate: Cabinet de medicină internă, Cabinet de pediatrie, Cabinet de obstetrică ginecologie.


Centrul de permanenţă are un număr de 5 medici, care asigură asistenţa medicală de urgenţă, dotat cu aparatură de specialitate: defibrilator, resuscitor, pulsoximetru, aparat EKG.
Tot în cadrul asistenţei sanitare mai există doua Farmacii private - la Bratca şi una la Beznea.
Există asistenţă medicală şi pentru persoane cu dizabilităţi, un Centru de Recuperare a Persoanelor cu Handicap, un Centru de Copii de tip familial şi patru Case de Copii în cadrul programului ‘‘White Cross''.

 

Învățământ
Reţeaua de învăţământ din comună cuprinde un Liceu Teoretic cu clasele I-XII la Bratca, trei şcoli cu clasele I-VIII (Beznea, Damiş, Ponoară) şi opt şcoli cu clasele I-IV (Bratca-Secătură, Beznea-Căbeşti, Valea Crişului, Damiş-Poiană, Damiş Coaste, Ponoară-Păiş, Ponoară-Surd, Lorău) şi opt grădiniţe cu program normal.
Numărul de elevi şi copii cuprinşi în învăţământul preuniversitar al comunei este de 1300, care sunt pregătiţi de 9 educatoare, 19 învăţători, 47 profesori, personal auxiliar didactic 4, personal nedidactic 24.
În cadrul Liceului Teoretic Bratca funcționează 15 săli de clasă şi 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), cabinete de matematică, istorie, romană. Unitatea școlară mai dispune de o sală de sport şi bibliotecă cu 14000 volume carte şi de un laborator de informatică dotat cu 24 calculatoare peformante şi serviciu Internet.
Pe raza comunei mai există 2 laboratoare la Beznea, biblioteci şcolare la Bratca, Beznea, Damiş, Ponoară.

Înapoi