Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2018 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona la nivelul Comunei Bratca în anul şcolar 2018-2019. 2018-01-09
7 / 2018 Privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2017 efectuată prin Dispoziţia nr.311/20.12.2017 2018-01-09
5 / 2018 Privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2017 2018-01-09
4 / 2018 Privind stabilirea prețului la serviciul de salubrizare al Comunei Bratca începând cu luna ianuarie 2018 și de aprobare a modificării contractului nr.60/01.06.2016 privind delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al Comunei Bratca. 2018-01-09
139 / 2017 Pentru modificarea și completarea H.C.L nr.151/17.12.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.175.259 lei, cu modificările și completările ulterioare. 2017-09-28
138 / 2017 Privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității scrisorii de garantare pentru restituirea avansului pentru proiectul: „Modernizarea infrastructurii de drumuri, dezvoltarea serviciilor sociale, conservarea specificului local și a mostenirii culturale în comuna Bratca, județul Bihor” –Măsura 322. 2017-09-28
135 / 2017 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului public al comunei Bratca a suprafeței de 82/801 mp din nr. top.49/2, a suprafeței de 11/2120 mp din nr. top. 53/4 și formarea unui număr cadastral pt. suprafața de 82/801 din nr top. 49/2, suprafața de 11/2120 mp din nr. top. 53/4 și suprafața de 138/19518 mp din nr. top. 275 Bratca. 2017-09-08
134 / 2017 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului privat al comunei Bratca şi formarea unui număr cadastral pentru suprafața de 26/2120 mp teren din imobilul cu nr.top.53/4 Bratca. 2017-09-08
133 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Pieței de produse agroalimentare, industriale și vechituri Bratca. 2017-09-08
124 / 2017 Privind stabilirea prețului de vânzare a sortimentelor de lemn de lucru rășinoase din platforma primară ,,Valea Izvor’’ 2017-09-08
123 / 2017 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Ocolul Silvic Brătcuța R.A Bratca. 2017-09-08
128 / 2017 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 2017-09-08
127 / 2017 Privind aprobarea cheltuielilor pentru consumul lunar de carburanti pentru autorurisme, utilejele din dotare și cheltuieli de protocol a Primăriei comunei Bratca. 2017-09-08
126 / 2017 Privind aprobarea referatelor și notelor de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea și devizelor generale ale obiectivelor de investiții ce se vor realiza în comuna Bratca în anul 2017, în vederea includerii acestora în Programul de investiții pentru anul 2017 2017-09-08
125 / 2017 Privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2017 efectuată prin Dispoziţia nr. 215/21.08.2017 2017-09-08

Înapoi