Privind rezilierea contractului de branșare/racordare și utilizare a serviciului public de alimentare cu apă nr.3839/04.07.2012 încheiat între UAT Comuna Bratca şi UAT Comuna Șuncuiuș pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă a unor gospodării de pe raza comunei Bratca, situate în zone neacoperite de rețeaua publică de alimentare cu apă a Comunei Bratca.

8.HCL reziliere contract furnizare apa Suncuius – iunie 2018