Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, a bugetului rectificat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018, aprobarea Bugetului creditelor interne pe anul 2018, a Programului de investiții pe anul 2018 și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2018 și utilizarea Fondului de rezervă bugetară.