Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1767/577/13.05.2015 încheiat între UAT Comuna Bratca şi Ocolul Silvic ”Brătcuța” R.A Bratca, cu sediul în localitatea Bratca nr.126/B, reprezentat prin Gaje Florian în calitate de șef ocol, pentru spaţiul situat în clădirea Primăriei Comunei Bratca în care funcţionează sediul social al ocolului