Privind modificarea suprafeței loturilor nr.12.1 și 12.2 din art.3 la HCL nr.92/22.11.2012 pentru modificarea şi completarea art.3 din HCL nr.39/23.08.2012 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea vînzării a 14 loturi în suprafaţă totală de 8115 mp teren din imobilele de sub nr.top.1/1, 2, 3, 600 înscrise în coala C.F nr.180 Damiş, aflate în domeniul privat al comunei Bratca, loturi folosite de gospodăriile cetăţenilor din satul Damiş, comuna Bratca.

10.HCL licitatie vinzare teren Damis modificare art.3 – iunie 2018