Privind modificarea proiectului tehnic conform cerințeor CNAIR și aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma modificării proiectului tehnic și a aplicării prevederilor art.71 din O.U.G nr.114/2018 pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drum comunal DC 174 km 0+000 – 7+800, comuna Bratca, județul Bihor și modernizare stradă în localitatea Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”.