Privind avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/ Transfer din zona 2 Aleșd, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din zona 2 Aleșd din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bihor