Privind aprobarea organizării licitaţiei publice pentru concesionare a suprafeței de 144 mp teren de sub nr.cadastral 53635 înscris în coala C.F nr.53635 Bratca, aflat în proprietatea privată a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca, a Raportului de evaluare, a Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini cu privire la instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei.