Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului public al comunei Bratca a suprafeței de 85/719 mp din nr. top.49/2 Bratca, a suprafeței de 57/19223 din nr. top.275 Bratca și formarea unui număr cadastral pt. suprafața de 142 mp formată din: suprafața de 85/719 mp din nr. top.49/2 Bratca și suprafața de 57/19223 din nr. top.275 Bratca, ambele înscrise în coala C.F nr.1895 Bratca.