Privind aprobarea încheierii unui contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare între UAT Comuna Bratca şi S.C Apă-Canal Șuncuiuș S.R.L pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă a unor gospodării de pe raza comunei Bratca, situate în zone neacoperite de rețeaua publică de alimentare cu apă a Comunei Bratca.

9.HCL incheiere contract furnizare apa Suncuius – iunie 2018