Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma includerii cheltuielilor pentru sistemul de alarmare și securitate la incendiu conform cerinței Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Crișana” al Județului Bihor, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare grădiniță în Comuna Bratca, Județul Bihor”.