Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma aplicării prevederilor art.71 din O.U.G nr.114/2018 pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Bratca și Beznea, Comuna Bratca, Județul Bihor”.