Privind acordul pentru compensarea, din punct de vedere al suprafeței și valorii, a unui teren aflat în fond forestier proprietate a Asociației de pădurit și pășunat ”Poiana”Bratca, cu o suprafață de teren proprietate a Comunei Bratca, limitrof fondului forestier național, necesar pentru obiectivul de investiții: ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Bratca și Beznea, Comuna Bratca, Județul Bihor”.

11.HCL acord compensare teren Asociatia Bratca ptr.proiect apa – iunie 2018