Pentru modificarea și completarea punctului 1 – Consumul lunar maxim de carburant pentru autoturismele și utilajele ce deservesc parcul auto al Comunei Bratca din anexa la HCL nr.127/08.09.2018 privind aprobarea cheltuielilor pentru consumul lunar de carburanți pentru autorurismele și utilajele din dotare și cheltuieli de protocol ale Primăriei comunei Bratca, cu modificările și complările ulterioare.