Pentru modificarea contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.63/04.07.2018 încheiat între UAT Comuna Bratca şi S.C Apă-Canal Șuncuiuș S.R.L pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă potabilă a unor gospodării de pe raza comunei Bratca, situate în zone neacoperite de rețeaua publică de alimentare cu apă a Comunei Bratca.