Pentru aprobarea referatului privind necesitatea și oportunitatea investiției și a devizului general pentru Ocolul Silvic ”Brătcuța” R.A Bratca, pentru obiectivul de investiții ”Construire șopron (hală) banzic în depozitul de lemne Beznea”, în vederea includerii acestui obiectiv în Programul de investiții pentru anul 2018.