Pentru aprobarea referatelor privind necesitatea și oportunitatea investițiilor, a notelor de fundamentare privind aprobarea investițiilor și a indicatorilor tehnico-economici din devizele generale și a caietelor de sarcini,în vederea includerii acestor obiective în Programul de investiții pentru anul 2019.