,,Îmbunătăţire infrastuctură de apă şi apă uzată în localitatea Bratca,comuna Bratca, judeţul Bihor.”

Se configurează obiectivul de Gospodărire a Apei din cadrul proiectului ,,Îmbunătăţire infrastuctură de apă şi apă uzată în localitatea Bratca,comuna Bratca, judeţul Bihor.” Sau amplasat cele două rezervoare de înmagazinare a apei potabile cu o capacitate de 150 mc fiecare. Estimăm finalizarea lucrărilor până la afârşitul anului 2019.