HCL nr.9/2020 pentru aprobarea referatului privind necesitatea și oportunitatea investiției, a notei de fundamentare privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici din devizul general pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de apă potabilă în Cătunul Secătură, Localitatea Bratca, Comuna Bratca, Județul Bihor”, în vederea includerii în Programul de investiții pentru anul 2020.