HCL nr.7/2020 privind aprobarea planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.