HCL nr.12/2020 privind stabilirea Bazei de calcul pentru fundamentare și stabilirea nivelului de piață a prețului de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și sortimente dimensionale pentru anul 2020 și aprobarea organizării de către Ocolul Silvic Brătcuţa R.A Bratca a licitaţiei în plic închis pentru vânzarea de material lemnos, produse accidentale I și II, producția anului 2020, vânzarea de buștean gater, din pădurea proprietate a comunei Bratca și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.