HCL 89 Privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma modificării contractului de lucrări nr.67/25.07.2018, a lucrărilor suplimentare și a aplicării prevederilor art.71 din O.U.G nr.114/2018 și Ordinului nr.611/138/ 127/2019 pentru obiectivul de investiții: ”Consolidare și reabilitare Strada Căbești, localitatea Beznea, Comuna Bratca, Județul Bihor”.