HCL 88 Pentru aprobarea referatului privind necesitatea și oportunitatea investiției, a notei de fundamentare privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici din devizul general pentru obiectivul de investiții: ”Lucrări suplimentare pentru investiția Consolidare și reabilitare Strada Căbești, localitatea Beznea, Comuna Bratca, Județul Bihor”.