HCL 86 Privind modificarea contractului de lucrări nr.279/09.10.2008 încheiat între Primăria Comunei Bratca și S.C Selina S.R.L și actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții:”Îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile Bratca și Beznea, Comuna Bratca, Județul Bihor”.