HCL 175/2019 pentru modificarea contractului de administrare nr.132/17.01.2019 încheiat între UAT Comuna Bratca și Centrul de Sănătate Multifuncțional Bratca, pentru darea în administrare a imobilului reprezentând ”Clădire pavilion II în suprafaţă de 445 mp”, construcţie aflată în domeniului public al comunei Bratca.