HCL 139/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul:”Modernizare drumuri și străzi în comuna Bratca”, depus pentru finanțare în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, la Comisia Națională de Strategie și Prognoză – CNSP.