HCL 136/2019 privind aprobarea organizării de către Ocolul Silvic Brătcuţa R.A Bratca a licitaţiei în plic închis pentru vânzarea de buștean gater, vânzare lemn din produse accidentale I și II, modificarea prețului de vânzare pentru lemn din produse accidentaleI și II, din pădurea proprietate a comunei Bratca și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.