HCL 133/2019 privind prelungirea contractului de concesiune nr.1415/29.09.2004 încheiat între Consiliul local al comunei Bratca și C.M.I Dr.Ionel Gheorghe, cu sediul în localitatea Bratca nr.123, pentru spaţiul în suprafaţă de 38,28 mp reprezentând cabinet medical situat în clădirea Dispensarului Uman Bratca, aflat în domeniul privat al comunei Bratca, în vederea desfășurării activității medicale.